Skontaktuj się z nami
Gary Lok

Numer telefonu : 008613380350375

WhatsApp : +008613380350375

Hangalaxy organizuje trzecią konkurencję dotyczącą światłowodów

March 8, 2018

From May 30 to June 2, the third Beijing University Student optical communication product practice competition jointly sponsored by Shenzhen huaguangyuneng Technology Co., Ltd. and North University of technology, Beijing University of Posts and telecommunications, Beijing University of information technology, Beijing University of industry and Commerce and Beijing Institute of petroleum and chemical industry was held in full swing in the laboratory 913, Boyuan building, North University of technology. W dniach od 30 maja do 2 czerwca trzeci konkurs na praktykę komunikacji optycznej dla studentów Uniwersytetu Pekińskiego sponsorowany wspólnie przez Shenzhen huaguangyuneng Technology Co., Ltd. i North University of technology, Beijing University of Posts and telekomunikation, Beijing University of information technology, Beijing University of przemysł i handel oraz pekiński instytut przemysłu naftowego i chemicznego odbyły się w pełnym rozkwicie w laboratorium 913, budynek Boyuan, North University of technology. This is also the third time that huaguangyuneng hangalaxy brand and universities in Beijing jointly organized the practice activity of optical communication products for college students. Po raz trzeci marka hanguaxy huaguangyuneng i uniwersytety w Pekinie wspólnie zorganizowały praktykę w zakresie produktów komunikacji optycznej dla studentów.

 

najnowsze wiadomości o firmie Hangalaxy organizuje trzecią konkurencję dotyczącą światłowodów  0

 

najnowsze wiadomości o firmie Hangalaxy organizuje trzecią konkurencję dotyczącą światłowodów  1

 

The above photo shows the international foreign students is focusing on the detection work of the optical fiber who participating in the third Beijing University Students Optical Telecommunication Product Practice Competition which is sponsored host by Shenzhen Hangalaxy Technology Co.,Ltd. Powyższe zdjęcie pokazuje, że zagraniczni studenci zagraniczni koncentrują się na wykrywaniu światłowodu, który bierze udział w trzecim konkursie na praktykę dotyczącą produktów telekomunikacji optycznej dla studentów uniwersytetu w Pekinie, którego sponsorem jest Shenzhen Hangalaxy Technology Co., Ltd. With the continue advancement of "broadband China", 5G, and 4K & 8K…etc.strategies, the high-quality optic fiber cable transmission has been gradually penetrating into all area of people's living and all fields of working in recent years. Dzięki ciągłemu rozwojowi strategii „szerokopasmowego Internetu w Chinach”, 5G oraz 4K i 8K… itd., Wysokiej jakości transmisja światłowodowa stopniowo przenikała do wszystkich dziedzin życia ludzi i wszystkich dziedzin pracy w ostatnich latach. As an optical tecommunication enterprises,Hangalaxy had began to promoting the 4K & 8K, 15-300M transmission integrated HDMI optical fiber cables and DVI fiber cables in the Chinese field of audio and video industry since early 2014. Jako przedsiębiorstwo telekomunikacji optycznej od początku 2014 r. Hangalaxy promuje zintegrowane kable światłowodowe HDMI i DVI 15-300M w chińskiej branży audio i wideo.


Hangalaxy's active fiber optical cables are highly integrated, and photoelectric conversion is carried out by placing Ultra-Miniature optical chips in the plugs at both ends of active fiber optical cables. Aktywne kable światłowodowe Hangalaxy są wysoce zintegrowane, a konwersja fotoelektryczna odbywa się poprzez umieszczenie ultra-miniaturowych układów optycznych we wtyczkach na obu końcach aktywnych kabli światłowodowych. A simple optical fiber cable is a micro-transmission system filled with the high-tech energy. Prosty kabel światłowodowy jest systemem mikro-transmisyjnym wypełnionym energią high-tech. The product has a variety of standard interfaces to choose , such as HDMI/DVI/DP / USB. Produkt ma wiele standardowych interfejsów do wyboru, takich jak HDMI / DVI / DP / USB.

 

Hangalaxy can effectively solve the 4K/8K ultra-high definition signal common engineering problems such as the transmission distance to be short, the transmission bandwidth to be insufficient , and easy to be interference , which brings great convenience to the project design and the construction. Hangalaxy może skutecznie rozwiązać typowe problemy inżynieryjne sygnału 4K / 8K, takie jak krótka odległość transmisji, niewystarczająca szerokość pasma i łatwa interferencja, co zapewnia dużą wygodę w projekcie i konstrukcji. It also ensures the high stability of the signal transmission link. Zapewnia również wysoką stabilność łącza transmisji sygnału.